Dla kogo są protezy ruchome na implantach? Zacznijmy od początku.. Za sprawą rozwoju medycyny oraz świadomości ludzi, znacznie wydłużyła się średnia długość życia naszej populacji. Mimo, iż życie stało się dłuższe, starsi ludzie borykają się z tymi samymi problemami jamy ustnej co przed dekadami.

Niestety ludzie w wieku emerytalnym, często również i młodsi, spotykają się z  dysfunkcją układu żucia jaką jest bezzębie. Brak uzębienia jest dużym defektem zarówno estetycznym jak i funkcjonalnym. Jama ustna jest odpowiedzialna za rozdrabnianie pokarmów. Jeżeli czynność ta jest zaburzona, do dalszych odcinków przewodu pokarmowego docierają zbyt duże cząstki pokarmu, co skutkuje gorszym przyswajaniem oraz wpływa na zdrowie całego organizmu.

Jakie są rozwiązania dla bezzębnego pacjenta?

Utracone uzębienie należy zastąpić protezami. O ile protezy ruchome oparte na zębach pacjenta mają zazwyczaj dobrą retencję, czyli są utrzymywane w jamie ustnej z siłą, która pozwala swobodnie i efektywnie żuć oraz mówić, niestety w przypadku bezzębia, nie ma mowy o takiej retencji. Protezy całkowite, czyli te stosowane u pacjentów z bezzębiem, utrzymują się w jamie ustnej dzięki siłom adhezji, czyli przyssaniu do podłoża protetycznego – podniebienia i wyrostka zębodołowego w szczęce oraz do wyrostka zębodołowego w żuchwie. To jednak zbyt mało aby odbudować utracone zdolności związane z rozdrabnianiem pokarmów. Oczywiście, tego typu protezy całkowite to najczęściej wykonywane protezy u bezzębnych pacjentów w naszym kraju. Wynika to jednak z braku świadomości pacjentów, że jest lepsze rozwiązanie ale i z przyczyn materialnych. W tym artykule postaram się przybliżyć nowoczesne rozwiązania protetyczne, co być może stanie się impulsem by poprawić jakość życia. Jeśli chodzi o aspekt finansowy, ciekawym rozwiązaniem jest system ratalny dedykowany dla usług medycznych – Mediraty, co pozwala rozłożyć koszty leczenia w czasie.

Protezy ruchome na implantach

Osoby, które utraciły zęby, najczęściej użytkują protezy ruchome na implantach. Są one zamiennikiem utraconych tkanek – zębów oraz dziąseł. Płyta protezy jest wykonana z akrylu, opiera się na błonie śluzowej, przenosząc siły żucia na śluzówkę, pokrywa całe podniebienie. Nie bez powodu taka proteza nazywana jest osiadającą. W naturze siły żucia są przenoszone w inny sposób – na tkankę kostną poprzez przyzębie. Siły jakie generuje używanie protezy osiadającej, powodują utratę tkanki kostnej, podłoże protetyczne powoli zanika. Proteza ruchoma na implantach to zdecydowanie większy komfort dla pacjenta i wolniejsze zanikanie kości w obrębie wyrostka zębodołowego.

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem w naszej praktyce są protezy ruchome na implantach (overdenture) na zatrzaskach. Aby wykonać protezy ruchome na implantach, potrzebujemy od 2 – 4 implantów. Już dwa implanty w obrębie żuchwy czy szczęki znacznie zwiększają retencję protezy. Oczywiście większa ich ilość stwarza lepsze utrzymanie sztucznego uzębienia. Z wprowadzonych podczas wcześniejszego zabiegu implantów, ponad dziąsła wyłaniają się zatrzaski. Są to zatrzaski kulkowe lub typu locator, przypominające płaskie walce. W protezie natomiast, po stronie przylegającej do śluzówki pacjenta, znajdują się elementy idealnie pasujące do zatrzasków znajdujących się w implantach. Po wprowadzeniu protezy do jamy ustnej, pacjent musi docisnąć protezę palcami. Podczas tej czynności wyczuwalny jest charakterystyczny przeskok – elementy sprzężone z implantami w jamie ustnej wskoczyły na swoje miejsce w protezie. Praktycznie niemożliwe jest aby tak utrzymywana proteza wyczepiła się podczas jedzenia, picia czy mówienia, co jest pierwszym spostrzeżeniem pacjenta po osadzeniu protezy ruchomej na implantach. Kolejna wspaniała informacja to brak płyty podniebiennej! Proteza, opierając się na implantach nie potrzebuje rozległej powierzchni przykrywającej podniebienie. Oznacza to większy komfort podczas mówienia, gryzienia oraz lepsze odczuwanie smaków. Pacjenci, którzy używali protez całkowitych i zdecydowali się na protezy overdenture oparte na implantach mogą pozwolić sobie na konsumpcję pokarmów, które już dawno wykreślili z jadłospisu. Nawet twarde pokarmy mogą być z powodzeniem rozdrabniane dzięki temu rozwiązaniu.

Protezy ruchome na implantach – jak wygląda proces?

Pierwszym krokiem aby podjąć leczenie protetyczne z użyciem implantów jest konsultacja implantologiczna. Jest ona niezbędna aby zakwalifikować pacjenta do zabiegu, który jest pierwszym etapem leczenia. Na tej wizycie lekarz rozwieje wątpliwości pacjenta, zbierze wywiad ogólnomedyczny, przedstawi plan leczenia oraz wycenę, zaproponuje również termin zabiegu, na którym zostaną wprowadzone implanty.

Cała procedura wszczepienia implantów trwa zazwyczaj około godziny, choć w przypadku większej ilości implantów może trwać nieco dłużej. Pacjent jest znieczulony miejscowo. Nie odczuwa bólu, jest natomiast w pełni świadomy. Po zabiegu wykonywane jest zdjęcie kontrolne. Zazwyczaj po tygodniu usuwane są szwy. Czas, po którym możemy w pełni obciążyć implanty to między 3 a 6 miesięcy. Przez ten okres pacjent użytkuje protezę tymczasową, a implanty przykryte są błoną śluzową.

Kolejnym etapem jest odsłonięcie implantów i wprowadzenie śrub gojących. Śruby te mają za zadanie wygoić błonę śluzową znajdującą się nad implantami. Następnie przystępujemy już do wykonania protezy opartej na implantach.  Proces ten przebiega podobnie jak przy wykonywaniu tradycyjnych protez ruchomych, wiąże się z kilkoma wizytami. Pacjent otrzymuje gotową protezę, która bardzo stabilnie utrzymuje się w jego jamie ustnej.

Jak dbać o protezę opartą na implantach?

Niezwykle ważne jest aby przestrzegać zasad higieny. Proteza powinna być zawsze czysta. Czyścić należy ją po wyjęciu z jamy ustnej używając do tego szczoteczki z pastą do mycia protez lub z pastą do zębów. Jama ustna, wyrostek zębodołowy, zatrzaski powinny być również umyte przy użyciu miękkiej szczoteczki do zębów i pasty. Zalecamy spanie w uprzednio umytych protezach, gdyż jest to lepsze rozwiązanie dla stawów skroniowo-żuchwowych.

Co pół roku należy zgłosić się na kontrolę w gabinecie stomatologicznym. Lekarz oceni stan protez oraz zbada jamę ustną.

Jakie są przeciwwskazania dla ruchomych protez?

  • Przeciwwskazania ogólne są związane z chorobami, które uniemożliwiają nam wykonanie zabiegu chirurgicznego. Każdy zabieg implantacji jest poprzedzony wizytą konsultacyjną, podczas której lekarz zbiera wywiad od pacjenta dotyczący jego stanu ogólnego. Warto przygotować się na taką wizytę i dokładnie przekazać informacje o swoich chorobach oraz przyjmowanych lekach.
  • Przeciwwskazania miejscowe to te występujące w jamie ustnej. Implantolog podczas wizyty konsultacyjnej zwróci uwagę na stan błony śluzowej, higienę jamy ustnej oraz jakość kości. Odpowiednia objętość tkanki kostnej jest niezbędna do wykonania zabiegu implantacji. Jej deficyt można ocenić zarówno w badaniu wewnątrzustnym pacjenta jak i analizując zdjęcie RTG wykonane na wizycie. Dzięki nowoczesnym materiałom, niedobory kostne najczęściej zaopatrujemy podczas zabiegu wszczepiania implantów.